sklepsklep menu> urządzenia dla przemysłu mięsnego
i spożywczego
przejdź do kategorii »
meble dla gastronomii
i hoteli
przejdź do kategorii »
Start » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Polityka Plików cookies

 

 

 1. I.                    Polityka Prywatności

 

 1. Sklep internetowy Jugema (dalej „Sklep internetowy”) przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Serwis z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym m.in takie jak systemy szyfrowania danych. W szczególności Sklep internetowy zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sklep internetowy sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych jest JUGEMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (63-000), przy ul. Kosynierów 74, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000636327, posiadająca numery NIP: 7861704373 oraz REGON: 365386169, email. ……………..
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Kupujących, jak również upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawarcia ze Sklepem internetowym umowy i rozliczenia usług świadczonych przez Sklep internetowy.
 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych żądanych przez Sklep internetowy jest konieczne do zawarcia ze Sklepem internetowym umowy.
 5. Dane podawane przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Kupującym w ramach obsługi Sklepu internetowego oraz do wykonania usługi.
 6. Dane Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Kupujących mogą być przekazywane podmiotom trzecim w celu realizacji umowy.
 7. W przypadku uzyskania przez Sklep internetowy wiadomości o korzystaniu przez Kupującego z usług Sklepu internetowego niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Sklep internetowy może przetwarzać dane osobowe Kupującego w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
 8. Sklep internetowy zapewnia realizację uprawnień Kupującego wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119/1), w tym prawa swobodnego dostępu do treści własnych danych osobowych, ich poprawiania, prostowania, usunięcia oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie oraz w rozporządzeniu. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Kupujący mają w szczególności prawo do żądania ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnej formie, w tym pisemnie, telefonicznie lub drogą e-mail.
 9. Sklep internetowy zapewnia Kupującym możliwość przeglądania, modyfikacji i przenoszenia danych osobowych na zasadach określonych Regulaminie korzystania ze Sklepu internetowego Jugema.
 10. Serwis wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Kupujących w celu realizacji usług zawartych w ramach Sklepu internetowego.

 

 

 

 1. II.                  Polityka Plików Cookies

 

 1. Sklep internetowy stosuje pliki cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Informacje zbierane przy pomocy plików cookies pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Kupujących ze Sklepu internetowego.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Kupującego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu internetowego - JUGEMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (63-000), przy ul. Kosynierów 74, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000636327, posiadająca numery NIP: 7861704373 oraz REGON: 365386169 e-mail: …………………….. .
 4. Sklep internetowy stosuje następujące rodzaje plików cookies:

a)      pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego;

c)       pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji dotyczących sposobu korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego;

d)      pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Kupującego ustawień.

 1. Kupujący mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Kupującego.
 2. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików cookies zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie ze Sklepu internetowego, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest JUGEMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (63-000), przy ul. Kosynierów 74, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000636327, posiadająca numery NIP: 7861704373 oraz REGON: 365386169, adres email: ……………………………….

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednocześnie masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przed jej wyrażeniem, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Napisz do nas

Proszę wypełnić wymagane pola.
Formularz wysłany, dziękujemy.

*pola wymagane